Laatst geüpdatet op 23 september 2023 om 07:25

Afgelopen jaren zien wij een groeiende belangstelling in flexwonen. Het wordt vaak ook gezien als een noodoplossing voor de aanhoudende woningnood in Nederland. Daarnaast verandert de gezinssamenstelling op de huizenmarkt steeds meer. Aanbieders van flexibele woonruimtes kunnen hierop slim inspelen.

Maar wat zijn flexwoningen precies? En is het iets voor jou als belegger? In dit blog nemen wij je graag mee in dit onderwerp.

De betekenis van flexwonen

Wat is de betekenis van Flexwonen? Flexwonen kan je zien als een snelle, betaalbare en flexibele manier van wonen voor verschillende doelgroepen. Denk hierbij aan tijdelijk verblijf in een vakantiehuis als de eigenaar afwezig is of aan het wonen in een voormalig zorgcomplex.

Met flexwonen kan je goed inspelen op huurders die met spoed een woonruimte nodig hebben. Zo kunnen beleggers woonruimte voorzien voor studenten die op kamers gaan of expats die gedurende hun contact in Nederland komen werken. Verhuurders kunnen dus flexwonen op verschillende manieren inzetten om leegstand en waardevermindering te voorkomen.

Flexwonen is in opmars

De woningmarkt in Nederland bestaat voor een groot deel uit een aanbod van eengezinswoningen en compacte apartementen in stedelijke gebieden. Andere woonruimtes zijn schaars, terwijl de behoefte aan alternatieve en flexibele woningen steeds meer toeneemt.

Door het woningtekort en de toename van leegstand onder winkel- en kantoorpanden, werken gemeenten en investeerders steeds meer samen om woningen te tranformeren naar betaalbare en flexibele woonruimtes. Veel winkelcentra hebben namelijk een flinke overschot aan winkeloppervlakte. Dit komt natuurlijk ook door de coronacrisis en de oplopende faillisementen in de retail. Het transformeren van panden naar woonruimtes is de afgelopen jaren een groeiende trend en door de coronacrisis in een stroomversnelling terechtgekomen.

Ook gemeenten kunnen op korte termijn snel inspelen op het woningtekort, door vergunningen af te geven voor het bouwen van flexwoningen. Zo zijn er tegenwoordig steeds meer ‘kant-en-klare’ woningen, die vooraf gefabriceerd zijn en op locatie in elkaar gezet kunnen worden.

Hoe ziet de markt eruit?

Er studenten, alleenstaande, expats, kleine gezinnen en immigranten die op zoek zijn naar flexibele en betaalbare woningen. Ook worden gezinnen steeds kleiner en blijven Nederlanders steeds minder lang op dezelfde plek wonen.

In Nederland studeren gemiddeld rond de 650.000 studenten in het hoger onderwijs. Hiervan zijn er jaarlijks zo’n 360.000 die tijdelijk verblijf nodig hebben. Door de coronacrisis is het aantal buitenlandse studenten in Nederland flink afgenomen. Nu de vaccinatie steeds meer opgang komt, is de verwachting dat de toestroom geleidelijk weer zal toenemen.

Ook zijn er door de pandemie veel buitenlandse arbeiders vertrokken uit Nederland. Maar ook dit is van tijdelijke aard. Voor de uitbraak van de pandemie telde Nederland gemiddeld 400.000 arbeidsmigranten, kenniswerkers en expats uit alle delen van de wereld. Deze groep mensen zijn vooral geinteresseerd in flexwonen in stedelijke gebieden met een goede bereikbaarheid en veel voorzieningen.

Tijdelijke zorgwoningen als springplak

Flexwoningen kunnen een belangrijke rol spelen in de weg naar het zelfstandig wonen voor kwetsbare doelgroepen. Zo zijn er tijdelijke woonprojecten die deze doelgroep een tussenstap bieden, met als doelstelling dat deze mensen weer de woningmarkt kunnen betreden. Een belangrijk aandachtspunt hierin is de overgang van flexwonen naar het volledig zelfstandig wonen. Voor een goede doorstroom heb je ook duidelijke afspraken nodig tussen de gemeente, zorginstellingen en verhuurders.

Zorgvastgoed biedt volop kansen, ook als je geïnteresseerd bent in het aanbieden van flexwonen. Wel vergt dit meer inzicht, kennis en de bereidbaarheid om de nodige investeringen te doen. Zorgwoningen moeten namelijk aan bepaalde eisen voldoen, om zo op de juiste manier zorg te kunnen bieden aan kwetsbare doelgroepen.

Wil jij je pand aanbieden als flexwoning?

Rentical is een VBO erkende verhuurmakelaar. Wij helpen je graag verder gedurende het hele verhuurtraject. Wil je je woningen laten beheren door een professioneel vastgoedbeheer? Rentical is gespecialiseerd in het beheren van huurwoningen.

Neem nu vrijblijvend contact met ons op.