Laatst geüpdatet op 18 juli 2023 om 07:26

Er is de afgelopen jaren een flinke toename aan particuliere beleggers die investeren in de zorgvastgoed, hierbij kan je denken aan seniorenhuisvesting, woonzorginstellingen en verzorgingstehuizen. Maar waarom beleggen in zorgvastgoed? Wat maakt de woonzorgmarkt zo interessant? In dit blog leggen wij kort uit wat de zorgvastgoed voor jou als belegger kan betekenen.

Wat is zorgvastgoed?

De zorgvastgoed is een verzamelnaam van verschillende niches in de woonzorgmarkt. Vooralsnog kan je de zorgvastgoed onderverdelen in cure and care. Onder cure kan je bijvoorbeeld denken aan ziekenhuizen, revalidatiecentra en huisartsposten. Dit zijn dus zorginstellingen die mensen helpt in de accute zorg.

Onder de noemer care kan je denken aan bijvoorbeeld seniorenwoningen maar ook aan instellingen voor gehandicapten en dementiepatienten. Hier gaat het dus om speciale huisvesting voor groepen die extra zorg nodig hebben. Deze vorm van zorgvastgoed wekt de afgelopen jaren de interesse van particuliere beleggers, omdat het een groeiende markt is en op sommige vlakken erg lijkt op woningvastgoed.

Structureel woningtekort

Net als in de huizenmarkt is er ook een structureel tekort aan huisvesting in de woonzorgmarkt. De verwachting is dat dit tekort de komende jaren alleen maar zal toenemen. Dit wekt de interesse op van grote en kleine investeerders. Daarnaast zijn zorgwoningen nauwelijks gevoelig voor de economische trend. Dit biedt beleggers daarom ook vaak meer zekerheid en vertrouwen om te investeren in langetermijnprojecten.

Toename van vergrijzing

Voor de zorgvastgoed zijn de vooruitzichten zeer positief. Er is namelijk een toenemende vergrijzing: het aantal 65-plussers neemt flink toe tot 2040. Naar verwachting is er tot die tijd een toename van ruim 1.5 miljoen senioren, dit staat gelijk aan ongeveer 1 miljoen ouderenhuishoudens.

Deze groep heeft een stabiel vermogen opgebouwd in combinatie met een goed pensioen. De vraag naar hoogwaardige zorgwoningen zal dus naar verwachting alleen maar toenemen. Wel is deze duurdere segment in de zorgvastgoed meer kwetsbaar voor economische veranderingen en tegenslagen.

Betrouwbare en landurige huurders

Senioren en zorgbehoevenden zijn vaak betrouwbare en langdurige huurders. Dit geeft beleggers en zorginstellingen de mogelijkheid om langdurige huurovereenkomsten aan te gaan. Dit maakt maakt beleggen in zorgvastgoed zeer aantrekkelijk. Termijnen van rond de 20 jaar is hierbij geen uitzondering.

Op deze manier ontstaat er vaak een langdurige relatie tussen beleggers, huurders en de zorginstelling. Waarbij de zorginstelling zich volledig kan focussen op het leveren van de beste zorg. Daarnaast worden er ook duidelijke afspraken gemaakt over onderhoudswerkzaamheden.

De zorginstelling ontvangt de huurinkomsten en houdt een bepaalde marge eraan over. Vervolgens gaat een gedeelte van de huurinkomsten dus naar de belegger. Een gezonde marge zorgt voor een voor stabiele huurinkomsten en zekerheid voor een goed rendement.

Gunstig rendement

Net als bij de huurwoningmarkt is het te behalen rendement ook afhankelijk van het type woning en de regio. De aanvangsrendement (BAR) ligt gemiddeld tussen de 5% en 7%.

Als belegger in zorgvastgoed kan je indirecte rendement opbouwen door de waardestijging van het ontroerend goed. Deze waardestijging van zorgwoningen staat in lijn met die van de woningmarkt. Voor particuliere belegger wordt er via het beleggingsfonds de eventuele indirecte rendement als waarde-aangroei gekenmerkt. Op het moment wanneer je dus het pand verkoopt, wordt dit indirecte rendement uitbetaald.

Het rendement wat er voor particuliere beleggers te halen valt is zeer gunstig, zeker als je kijkt naar het lage risicoprofiel.

Wat zijn de uitdagingen?

Beleggen in zorgvastgoed heeft veel potentie, mede door de toenemende vraag van zorgwoningen de komende jaren. Toch zijn er wel uitdagingen. Veel zorgvastgoed is namelijk verouderd en heeft dus hoognodig nieuwe investeringen nodig om te voldoen aan nieuwe eisen en behoeftes. Daarnaast speelt het onderwerp ‘duurzaamheid’ ook steeds een belangrijkere rol in het vastgoed.

De zorgsector en vastgoedmarkt vinden elkaar steeds beter. Dat is een aantal jaar geleden gestart en deze trend zet door. Zorginstellingen staan voor de uitdaging om de komende jaren meer en betere zorg te leveren. Ook wel zorg op maat genoemd.

De vraag is of zij daarnaast ook zelf hun vastgoed willen opknappen, verduurzamen en exploiteren. Door vastgoed te verkopen en investeringen uit handen te geven, kunnen zij meer aandacht schenken aan hun kwaliteit: zorgverlening.

Voor wie zorgvastgoed interessant?

De zorgvastgoed is interessant voor beleggers die een langetermijnrelatie durven aan te gaan. Het beleggen in zorgvastgoed vraagt kennis, specialisme en de bereidheid om te investeren. Anders dan het verhuren van reguliere woningen, vragen zorgwoningen ook actieve betrokkenheid van de (particuliere) belegger. Dit wordt vaak ook verwacht van de zorginstellingen, om zo de kwaliteit van de zorg en de leefbaarheid te waarborgen voor de bewoners.

Ouderen en overige bewoners van zorgwoningen zijn vooral kwetsbaar voor het coronavirus. Als belegger zou je dus ook bereidt moeten zijn om meer investeringen te doen. Dit gebeurd in samenspraak met de zorginstelling, de gezondheid van de bewoners staat natuurlijk voorop.

Wil jij het vastgoedbeheer van één of meer woningen uitbesteden?

Neem dan gerust contact met ons op voor een vrijblijvend adviesgesprek. Rentical biedt namelijk een compleet alles-in-één pakket aan voor al je huurwoningen. Met slim en simpel vastgoedbeheer weten wij jou te ontzorgen, zonder dat je het overzicht en grip verliest op je portefeuille. Bekijk nu wat onze pakketten voor jou kunnen betekenen!