Laatst geüpdatet op 7 oktober 2023 om 12:58

De afgelopen decennia is de hypotheekrente in een dalende trend beland. In mei 2012 stond de landelijke hypotheekrente op 6%, terwijl de komende maanden de verwachting wordt gewekt dat de rente weer zakt naar een nieuw laagterecord. Maar wat is de hypotheek verwachting voor 2023 volgens de banken? Lees nu verder wat de verwachtingen zijn.

Onze verwachting voor 2023

De rente bij lange rentevaste periodes zal denken wij naar verwachting dalen, terwijl de variabele of kortlopende rente waarschijnlijk zal stijgen. De financiële markten zijn echter onrustig, dus er kan van alles plotseling veranderen.

Nieuw laagte record in 2021

Er was tijdens de coronacrisis een nieuw laagterecord van de hypotheekrente bereikt. Dit komt voornamelijk doordat de rente op de kapitaalmarkt verder is gedaald. Dit zorgt voor een nieuw laagste stand ooit van de gemiddelde hypotheekrente. Zo bleef de lage hypotheekrente gunstig voor kopers en particuliere vastgoedbeleggers, terwijl de huizenprijzen nog steeds erg hoog zijn.

Wat zeggen de banken?

De meningen van de banken lopen niet heel erg uiteen, zij zijn er alle drie het eens dat de economie verder zal groeien. Daarnaast zal de nieuwe hypotheekregels ook invloed hebben op de woningmarkt. De huizenmarkt staat namelijk al een lange periode erg onderdruk en het is eerder de vraag wanneer en voor hoelang de rente gaat stijgen. Verder heeft de nieuwe regelgeving rondom de overdrachtsbelasting bij het aanschaffen van een (beleggings)pand invloed op de huizenprijzen.

ING Bank

De ING verwacht voor het jaar 2021 en 2022 een groei van de Nederlandse economie. Dit heeft als gevolg dat de inflatie iets zal stegen, eveneens de kapitaalmarktrente. Als gevolg hiervan zal de hypotheekrente ook mee gaan stijgen. De kapitaalmarktrente is namelijk een belangrijke graadmeter voor de hypotheekrente. Verder geven zij aan dat er sprake was van een kleine rentestijging, maar door de moordende concurrentie tussen hypotheekverstrekkers, zullen de aanbieders de rente niet snel verhogen. Daarnaast geeft ING aan dat de ECB (Europese Centrale Bank) de rentes zoveel mogelijk laag proberen te houden om economisch groei te bevorderen. De verwachting is dat de rente licht zal stijgen de komende periode.

Rabobank

Deze bank schets een soortgelijk beeld voor de komende jaren: de ECB die de rente laag probeert te houden vanwege de economische groei, maar tegelijkertijd ook rekening moet houden met de stijgende huizenprijzen. Lage rentes stimuleren de economische groei, terwijl een verhoging van de rente juist de prijsstijging van huizen tegen kan gaan. De bank verwacht dat de kapitaalmarktrente de komende maanden eerst licht daalt en daarna rond 2023 en 2024 weer gaat stijgen met 1%.

Abn Amro

De Abn Amro geeft een soortgelijk beeld, waarbij de inflatie ervoor zorgt dat de hypotheekrente mee stijgt. Ook door de stijgende energieprijzen. Zij geven wel aan dat dit van tijdelijk aard is en dat juist de lonen en steunpakketten van de overheid grote invloed hebben op de rente. Als de steun stopt, is er kans dat de werkloosheid verhoogt vanwege het ontslaan van personeel. Als gevolg dat de lonen eventueel gaan dalen.

Volgens Abn Amro zullen de rentes in de loop van 2023 geleidelijk dalen, met name voor hypotheken met een langere looptijd. De rentes met een kortere looptijd zal volgens de bank juist stijgen.

De inflatie in de eurozone is in mei 2023 gedaald naar 6,1%, van 10,6% in oktober 2022. Dit komt door ingrepen van de Europese Centrale Bank (ECB), zoals het verhogen van de rente. De inflatie zonder olie en voedsel is nog steeds hoog, op 5,3%. Dit is veel hoger dan de 2%-streefwaarde van de ECB. De ECB zal de komende maanden waarschijnlijk verdere maatregelen nemen om de inflatie te beteugelen.