Laatst geüpdatet op 9 december 2023 om 08:59

Minister Ollongren heeft vlak voor het zomerreces een verzoek ingediend om de ingangsdatum van ‘Besluit inzake maximering aandeel punten WOZ-waarde in woningwaardering’ uit te stellen. Het besluit is tot in ieder geval januari 2022 uitgesteld. De nieuwe regelgeving geeft een maximum voor het meewegen van de WOZ-waarde voor de bepaling van de huurprijs. Tot die tijd telt de woningwaardering flink mee in de berekening van de maximale huur van sociale huurwoningen.

De nieuwe regelgeving moet ervoor zorgen dat de WOZ-waarde van een woning minder zwaar meetelt bij de bepaling van de maximale toegestane huur. De invloed van de WOZ-waarde wordt dan beperkt naar slechts 33% van het puntentotaal. Een woning krijgt bijvoorbeeld een aantal punten op basis van aantal onderdelen. Zoals aantal kamers en de totale oppervlakte van falicitaire ruimtes. Denk hierbij aan badkamer, keuken en wc.Huurders zouden dus op deze manier bij een lagere WOZ-waarde minder huur hoeven te betalen. Dit geldt alleen voor woningen in de social sector.

Invloed van uitstel

Door het uitstel mogen er duizenden woningen gewoon geliberaliseerd worden. Tot die tijd is het dus ongustig voor huurders die nu een woning hebben in de vrije sector, terwijl verhuurders er voorlopig van kunnen profiteren. Terwijl zij met de nieuwe regelgeving onder de liberaliseringsgrens uitkomen. En dus ook minder huur betalen.

Ollongren geeft verder aan dat een latere ingangsdatum van de regeling ervoor zorgt dat het aandeel van de WOZ-punten meer mogelijkheden biedt om woningen te liberaliseren. Dit speelt voornamelijk in de grotere steden. Verder geeft zij aan dat dit ook voor een afname zorgt van huurwoningen met een gereguleerde contracten.

‘Politieke spelletjes’

Volgens voormalig Woonbonddirecteur Paulus Jansen is het uitstel van de nieuwe regelgevig vooral een politiek spelletje van de VVD: ‘Als deze regeling ingaat, betekent dat lagere huren voor zo’n 20 duizend huurders, en mogen nog eens 20 duizend andere woningen niet worden geliberaliseerd. Alleen de echte huisjesmelkers zijn voor behoud van het oude systeem.’

Daarnaast geeft hij aan dat VVD-kamerlid Koerhuis geprobeerd heeft om het nieuwe besluit te bestempelen als controversieel. Dit gebeurde toen het kabinet in januari 2021 net was gevallen. Alle onderwerpen die als ‘controversieel’ zijn bestempelt, mag het demissionair kabinet niet behandelen.

Overige artikelen