De Wet betaalbare huur, die op 25 april 2024 door de Tweede Kamer is aangenomen, kan mogelijk niet per 1 juli 2024 van kracht worden. De Eerste Kamer wil zich niet laten opjagen door demissionair minister Hugo de Jonge (Binnenlandse Zaken), die de senaat had gevraagd de wet zo snel mogelijk te behandelen.

De Jonge wilde dat de wet op 1 juli zou ingaan, waardoor een deel van de huren die nu nog in de (duurdere) vrije sector vallen, omlaag zouden gaan. Echter, een meerderheid in de Eerste Kamer wil de wet zorgvuldig behandelen. Dit betekent dat 1 juli mogelijk niet haalbaar is.

BBB deed nog een poging om de wet controversieel te verklaren, en daarmee de afronding van het wetstraject aan een volgend kabinet over te laten. De grootste fractie in de Eerste Kamer kreeg onvoldoende steun voor dit voorstel.

De Tweede Kamer stemde op 25 april in met de wet, maar wel in flink aangepaste vorm. De Eerste Kamer overweegt om bij de Raad van State te rade te gaan over de effecten van het gewijzigde wetsvoorstel.

Op dinsdag 14 mei is afgesproken dat de fracties over twee weken al hun vragen over het wetsvoorstel aan de minister kunnen stellen. Afhankelijk van de beantwoording van deze vragen zijn er mogelijk nog meer schriftelijke vragen nodig voordat de Eerste Kamer de wet plenair kan behandelen.

Of de Wet betaalbare huur per 1 juli kan ingaan, is dus nog onzeker. De Eerste Kamer wil de wet zorgvuldig behandelen en dat kan betekenen dat de inwerkingtreding wordt uitgesteld.

Wat is de Wet betaalbare huur?

De Wet betaalbare huur is een wetsvoorstel dat tot doel heeft om de huren in Nederland te beperken en betaalbaarder te maken. De wet doet dit door:

  • Het gemoderniseerde woningwaarderingsstelsel (WWS) van toepassing te maken op middenhuurwoningen (tot 186 punten). Dit betekent dat er voor deze woningen een maximale huurprijs geldt die is gebaseerd op de kwaliteit van de woning.
  • Gemeenten de mogelijkheid te geven om in te grijpen als verhuurders te hoge huren vragen. Gemeenten kunnen een verhuurder hiermee verplichten om de huurprijs te verlagen.
  • De maximale huurprijs voor sociale huurwoningen te bevriezen. Dit betekent dat de huurprijs van sociale huurwoningen de komende jaren niet mag stijgen.