Home » Blog » Nieuwe regels voor particuliere huur: einde van tijdelijke huurcontracten in zicht

Laatst geüpdatet op 5 november 2023 om 10:45

De Tweede Kamer lijkt op weg te zijn om de huis verhuren regels voor particulieren verder aan te scherpen. PvdA en ChristenUnie kan met dit voorstel om tijdelijke huurcontracten te verbieden, rekening houden met steun. De invoering van tijdelijke huurcontracten voor maximaal twee jaar in 2016 heeft in de praktijk niet het beoogde resultaat opgeleverd. Het plan was om meer huurwoningen beschikbaar te stellen, maar dit is niet gebeurd.

Het wetsvoorstel “Lokaal verbod tijdelijke verhuur” is vorige week ter consultatie voorgelegd. Om nadelige gevolgen tegen te gaan, kunnen gemeenten tijdelijke verhuur in kwetsbare buurten en wijken verbieden. Gemeenten bepalen zelf of ingrijpen noodzakelijk is. Dit voorstel is in lijn met het plan van minister Hugo de Jonge om de regels voor particuliere huur verder aan te scherpen. Hij wil gemeenten de mogelijkheid geven om lokaal verboden in te stellen. Partijgenoot Jaco Geurts is van mening dat PvdA en ChristenUnie eerst moeten overleggen met de minister. Het Kamerlid steunt het initiatiefwetsvoorstel alleen als het op een paar punten wordt aangepast.

De initiatiefwet om het vaste contract weer de norm te laten zijn, wordt gesteund door coalitiepartijen D66, SP, GroenLinks, de Partij voor de Dieren en hoogstwaarschijnlijk het CDA en de PVV, zo bleek tijdens een debat in de Tweede Kamer op donderdagavond 23 maart.

De PVV wil een uitzondering maken voor ouderen die voor hun pensioen een extra woning hebben gekocht en die tijdelijk willen verhuren. “Kunnen ze hun huis dan nog verkopen of zitten ze voor onbepaalde tijd vast aan die huurder?”, vraagt PVV-Kamerlid Kops zich af.

In het wetsvoorstel worden een aantal uitzonderingen opgenomen: tijdelijke huurcontracten voor grote gezinnen, jongeren, studenten en promovendi blijven bestaan, maar waarschijnlijk voor vijf jaar. De partij CDA wil dat het aantal mensen die gebruik binnen de uitzonderingen vallen, wordt uitgebreid met bijvoorbeeld contracten voor woningen bestemd voor kort verblijf, voor noodopvang en voor wezen.

De regeringspartij VVD is niet erg enthousiast over het aanpassen van de huidige praktijk. VVD-Kamerlid De Groot vreest dat het aantal huurwoningen zal afnemen in deze wooncrisis. “Het aanbod zal een knauw krijgen en daar helpen we niemand mee.”

Het debat wordt later voortgezet en bij de stemmingen over het wetsvoorstel zal duidelijk worden hoeveel partijen het voorstel steunen.