woning

Vanaf 1 januari 2022 is de nieuwe opkoopbescherming ingegaan. Dat betekent dat de grootste steden van Nederland het voor particuliere beleggers moeilijker maakt om woning op te kopen om te verhuren. Maar welke speelruimte heeft de vastgoedbelegger nu nog? En hoeverre is bijvoorbeeld de trend woningtransformatie nog aantrekkelijk en mogelijk?

 

Wat doen de grootste gemeenten?

 

In meerdere steden gaat de opkoopbescherming ingevoerd worden. Dit nieuwe verbod gaat in heel Den Haag van kracht op 1 maart 2022. Dit geldt voor alle woningen met een WOZ-waarde tot en met 355,000,- Het is alleen mogelijk om een woning binnen deze prijsklasse te verhuren met een vergunning van de gemeente. In Rotterdam is deze nieuwe regelgeving al in werking vanaf 1 januari 2021, voor 16 wijken in de stad. Ook in Rotterdam geldt er een opkoopverbod voor woningen tot een WOZ-waarde van 355,000 euro, tenzij er een vergunning is verkregen van de gemeente. Voor nieuwbouw was er al een zelfbewoningsplicht ingevoerd.

 

In Amsterdam ligt het voorstel tot een opkoopbescherming nog op tafel. Tot en met 15 december 2021 konden bewoners laten weten wat zij van deze nieuwe regelgeving vinden. De gemeente zal alle reactie mee laten wegen in het besluiten. Naar verwachting zal de gemeenteraad in februari een definitie voorstel doen.

 

Woning transformaties

 

Door de nieuwe opkoopbescherming kunnen beleggers in de vooronderstelling zijn dat er kansen liggen om kantoorpanden te transformeren naar woningen, om deze vervolgens te kunnen verhuren. Maar valt dit ook onder de opkoopbescherming? En is het splitsen van een woning met als doel te verhuren wel toegestaan? Er is navraag gedaan bij de gemeente Rotterdam of er ruimte is tot interpretatie bij deze regel.

 

De gemeente Rotterdam is hier duidelijk over: alle woningen die in 2022 in de zestien wijken zijn gekocht met als doel te verhuren, vallen onder de opkoopbescherming. Ook het transformeren van ander vastgoed naar woningen is niet toegestaan. Verder zijn getransformeerde woningen tot en met een WOZ-waarde van 355,000 euro niet vrijgesteld van deze regelgeving. Het verhuur aan bijvoorbeeld familieleden gelden wel als toestaande uitzonderingen op de opkoopbescherming.

 

Transformeren mag toch wel?

 

Achteraf blijkt het antwoord van gemeente Rotterdam over het transformeren van woningen toch wat genuanceerder. Of de opkoopbescherming wel of niet van kracht is voor het transformeren van woningen, hangt van het aankoopmoment af van het pand. Is het kantoorpand gekocht voor de transformatie? Dan geldt de opkoopbescherming niet. Is het kantoorpand eerst opgeknapt en vervolgens verkocht als woning? Dan geldt de regelgeving wel.