hypotheek

De huidige woningcrisis kenmerkt zich door het flinke woning tekort en extreem stijgende huizenprijzen, met name in de grote steden. Een vergelijkbaar fenomeen deed zich voor tijdens de kredietcrisis in 2013: na een flinke prijzendaling tijdens de crisis, was er tijdens herstel juist sprake van een flinke toename van de vraag naar woningen. De prijzen wisten zich te herstellen, terwijl de hypotheekrente verder daalde, waardoor kopers meer konden lenen. 

Met de huidige crisis zien we dit ook gebeuren. Door de lage rentestand hebben woningzoekers een hogere leencapaciteit. Maar geeft dit huizenzoekers een betere positie om een geschikte woning te vinden? Lees nu verder.

Effect lage hypotheekrente op lenen

Door de lage hypotheekrente hebben woningzoekers een hogere leencapaciteit. De tijdelijke regeling hypothecaire krediet is namelijk gebaseerd op het bruto-inkomen en de huidige hypotheekrente. Deze regeling wordt jaarlijks opnieuw herzien, waarbij het ministerie van Financiën ervoor kan kiezen om het bijvoorbeeld te verruimen of juist te verscherpen van het maximale leenbedrag.
 

Verschil in leencapaciteit bij inkomens

Het gevolg van dit beleid is dat de maximale hypothecaire lening bij huishoudens met een gezamenlijk inkomen van onder de 30.000 euro, juist flink is toegenomen. Voor hogere inkomens bleef dit ongeveer hetzelfde. Voor de hogere inkomens zorgde dit juist voor een toename in de maximaal haalbare hypotheek. De hypotheekrente is namelijk de afgelopen jaren flink gedaald. Van 2,41% (2017) naar 1.75 in 2021.  Hieronder een rekenvoorbeeld met toelichting:

– Huishouden 1 met een maximale leencapaciteit van 30.000 euro.
 
– Huishouden 2 met een maximale leencapaciteit van 110.000 euro.
 
Beide huishoudens kunnen 30.000 euro meer lenen in vergelijking met 2017.
 
Voor huishouden 1 is de maximale hypothecaire lening gestegen naar 102.000 euro (+42%). Huishouden 2 ziet een stijging van 630.000 euro (+5%). De middenklasse ziet de afgelopen 4 jaar nauwelijks iets veranderen.
 

Huizenprijzen stijgen harder 

De gemiddelde huizenprijzen zijn veel meer gestegen dan de toename van de leencapaciteit van huishoudens met een lage en hoge inkomen. Hierdoor kunnen juist de lage inkomens, ondanks de lage hypotheekrente, steeds moeilijker aan een woning komen.