Leencapaciteit heeft weinig impact op woning prijzen

hypotheek

De huidige woningcrisis kenmerkt zich door het flinke woning tekort en extreem stijgende huizenprijzen, met name in de grote steden. Een vergelijkbaar fenomeen deed zich voor tijdens de kredietcrisis in 2013: na een flinke prijzendaling tijdens de crisis, was er tijdens herstel juist sprake van een flinke toename van de vraag naar woningen. De prijzen […]